18 November, 2015

Mandala One

Size: 21x30cm Medium: Ink and Paper Date:November  2015 #Mandala
15 December, 2015

Mandala Two

Size: 25x25cm Medium:Ink on paper Date:December 2015 #Mandala
15 December, 2015

Mandala Three

Size: 30x43cm Medium: Ink on paper Date:December 2015 #Mandala
15 December, 2015

Mandala Four

Size:  25x25cm Medium: Ink on paper Date:December 2015 #Mandala
15 January, 2016

Mandala Five

Size: 25x25cm Medium:  Colored Ink on paper Date:January 2016 #Mandala
7 February, 2016

Mandala Six

31 March, 2016

Mandala Seven

Size: 25x25cm Medium:  Colored Ink on paper Date:March 2016 #Mandala
31 May, 2016

Mandala Eight

Size: 25x25cm Medium:  Colored Ink on paper Date:April  2016 #Mandala
10 May, 2018

Mandala Ten

Size:  25×25 cm Medium:  Copic marker and ink Date:February 2018 #Mandala
10 May, 2018

Mandala Nine

Size:  25×25 cm Medium:  Copic marker and ink Date:February 2018 #Mandala